Kort over kalken i Danmark – nu tilgængelig på nettet

20-11-2007

Tre kort over toppen, bunden og tykkelsen af vores livsvigtige kalk i undergrunden er nu tilgængelige på nettet. Kortene dækker hele det danske område til havs og på land.

Kort over de vigtige kalkformationer fra Øvre Kridt til Danien er nu tilgængelige på nettet. Kortene, der dækker hele det danske område fra den centrale del af Nordsøen i vest til Bornholm i øst, viser dybden til toppen af kalken, dybden til bunden og et kort over tykkelsen af kalkgruppens bjergarter.

Kalken er en af de økonomisk vigtigste bjergarter i Danmark. Det er fra disse lag, vi henter mere end 80 pct. af olien og gassen op fra Nordsøen, og på land henter vi det livsvigtige grundvand op fra de øvre kalklag og bryder de lyse bjergarter og bruger kalken i cement, som gødning på markerne og til rensning af røg fra kraftværker.

Kortene er udarbejdet fra en omfattende mængde seismiske data, tidligere publicerede kort samt oplysninger fra mere end 500 dybe olie/gas boringer og et utal af kortere vandboringer. Kortene dækker kalkgruppens bjergarter og lignende geologiske formationer, der er aflejret i perioden fra Cenoman til Danien, og de viser også de mange dybe boringer, der er anvendt til fremstillingen. I Nordsøen finder vi kalken flere kilometer nede i undergrunden, og i det østlige Danmark kommer bjergarterne frem i dagens lys, som fx i klinterne ved Stevns og på Møn.

Kortene er nu tilgængelige på nettet som pdf-filer egnet til A0-plot sammen med en kort artikel om deres udarbejdelse:

  • Top Chalk depth structure map
  • Base Chalk depth structure map
  • Chalk Group isopach map
  • Artikel: Chalk depth structure maps, Central to Eastern North Sea, Denmark

Kortene er en del af publikationen Review of Survey activities 2006. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 13, 2007.

Hent de tre kort som separate filer, artiklen eller hele publikationen:

Geus Bulletin

Kontaktperson:
Professor Ole Vejbæk, GEUS
Tlf: 38 14 25 02
E-mail: ov@geus.dk

Stevns Klint er et af de steder, hvor kalken kommer frem i dagens lys.

Stevns Klint er et af de steder, hvor kalken kommer frem i dagens lys.

Tre kort over toppen, bunden og tykkelsen af vores livsvigtige kalk

Tre kort over toppen, bunden og tykkelsen af vores livsvigtige kalk i undergrunden er nu tilgængelige på nettet. Kortene viser også de mange dybe boringer, der er anvendt i udarbejdelsen af kortene.