Vandets Dag - 22. marts 2007

15-03-2007

Den 22. marts er FN's internationale vanddag. GEUS har samlet oplysninger om vand på denne side til inspiration, fordi vand er et vigtigt forskningsområde for institutionen.

Vandet har sin egen mærkedag. Den 22. marts er af FN udnævnt til Vandets Dag og denne dag har siden 1994 været afholdt i lande over hele verden. FN opfordrer sine medlemslande til at sætte fokus på vandressourcen gennem lokale aktiviteter.
Et vigtigt forskningsområde for GEUS er vores livsvigtige vand både i flydende og fast form. I anledningen af den kommende Vandets Dag har vi samlet en række links til sider, hvor du kan læse, se og høre om vores aktiviteter på vandområdet og måske finde inspiration til undervisning eller blot fordybelse.
Læs, se og hør om grundvand, vandressourcer, forurening, overvågning samt is, klima og skønhed.

Grundvandet

Vi pumper hver dag tusindvis af liter vand op fra undergrunden. Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler og fabrikker. Men hvor stammer det vand egentlig fra - det vi kalder grundvandet? Og hvordan finder vi frem til vandet under jordens overflade?
Få svar på spørgsmålene på temasiderne om grundvand:

Viden om grundvand


Lettilgængelig information om vort livsvigtige grundvand med quizz og overheads til undervisningsbrug. Eller følg en vandråbes rejse fra sky til køkken i form af en animation.
http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm

Drikkevandets hårdhed


Find hårdheden for drikkevandet i din kommune
www.geus.dk/program-areas/water/denmark/data_and_maps/haardhedskort-dk.htm

Generelt om vandressourcer og grundvandFerskvand - samfundets vigtigste ressource


Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi011.htm

Vandressourcer


Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi97-2.htm

De danske vandressourcer hvor meget vand har vi til rådighed?Bag om drikkevandet


Artikel i Aktuel Naturvidenskab
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/aktuel-naturvidenskab-4-2003-dk.htm

Den konceptuelle vandmodel


Artikel i GeologiskNyt
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/geologisk-nyt-5-2003-1-dk.htm

Den kvantitative vandmodel


Artikel i GeologiskNyt
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/geologisk-nyt-5-2003-2-dk.htm

20 spørgsmål til professoren - fokus på grundvandsgeologi


Artikel i GeologiskNyt
http://www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1000372799|cgifunction=form

Danmarks og verdens ferskvandsressourcer


Er 1 billion liter vand nok? Det er i hvert fald, hvad vi bruger i Danmark i
et tørt år. I almindelige år bruger vi nærmere 700 millioner kubikmeter ferskvand, dvs. 700 milliarder liter, og det i et land med bare 5 millioner indbyggere. Læs historien og hør DR radioprogrammet Principia: Danmarks og verdens ferskvandsressourcer
dr.dk/videnskab/principia/ugens_emne/2204.asp

Forurening og overvågning af grundvandGrundvandsovervågning


Grundvandsovervågningens hjemmeside
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/grundvandsovervaagning.htm

Grundvand og pesticider


Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi97-4.htm

Overvågning af pesticider i grundvand


Artikel i GEUS Årsberetning
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning00/aab00-02.htm

Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand


Varslingssystemets hjemmeside
http://pesticidvarsling.dk/index.shtml

Pesticidzoner på Danmarkskortet


Artikel i Ingeniøren
http://ing.dk/article/20040528/NATUR/105280075/-1/arkivugensavis

Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)


KUPA-projektets hjemmeside
http://www.kupa.dk/index.html

Gamle alger viser vej til drikkevand


Artikel i Aktuel Naturvidenskab
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/aktuel-naturvidenskab-5-2006-dk.htm

Bakterier renser drikkevandet


Artikel i Aktuel Naturvidenskab
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/aktuel-naturvidenskab-6-2006-dk.htm

Grundvand, kemi og bakterier


Vand er verdens bedste opløsningsmiddel: Af alle væsker er det den, flest kemiske stoffer kan opløses i. Det giver selvsagt nogle problemer for vores grundvand, som stammer fra nedbør, der siver ned gennem jordlagene. Men det behøver ikke at gå så galt endda. Det har vist sig, at stofindholdet holdes nede af levende organismer, især bakterier. Læs historien og hør DR radioprogrammet Principia: Grundvand, kemi og bakterier
dr.dk/videnskab/principia/ugens_emne/1904.asp

Det frosne vand Is og klima, skønhed og ressourcerHvis Indlandsisen smelter


Artikel i MiljøDanmark
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_5_06_p14-15-dk.htm

Spurtende gletschere kan udløse jordskælv

Artikel i MiljøDanmark
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_1_07_p34-37-dk.htm

Iskappen der forsvandt og genopstod


Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi98-2.htm

Indlandsis på skrump


Indlandsisen på Grønland svinder ind i disse år, men hvordan foregår det, og hvor hurtigt sker det? For at forstå mekanismerne bag isens forsvinden har vi brug for at vide, hvad der sker ved isens rand, hvor den flyder ud i havet i form af gletschere. I DR programmet Natursyn kan du høre om undersøgelserne på Indlandsisen i Grønland og lytte til isens egen stemme.
Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn: Indlandsis på skrump.
www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2007/02/26110315.htm

86 millioner tons is i døgnet


Artikel i MiljøDanmark
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_6_04-dk.htm

Is i verdensklasse skønhed og drama


Ilulissat Isfjord i Vestgrønland blev i 2004 optaget på UNESCO´s
Verdensarvsliste over unikke kultur- og naturområder. Isfjorden er et billedskønt område, hvor isfjelde fra en af verdens hurtigste isbræer skaber et fantastisk dramatisk sceneri, men også et rigt livsgrundlag for mennesker og dyr. Igennem DR programmet Natursyn kan du høre om isfjordens helt specielle natur, og hvordan den blev Grønlands første Verdensarvsområde. Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn: Ilulissat Isfjord
http://www.dr.dk/p1/natursyn/udsendelser/arkiv/2005/03/02/000026.htm

Is og energi


Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi96-5.htm

Jordens tidligste vandDet tidligste vand


Hør om det utrolige fund af vand fra jordens tidligste oceaner, som ligger indkapslet i krystaller i de urgamle klipper ved Isua i Vestgrønland. I DR TV-programmet "Viden om" kan du følge forskernes arbejde i Vestgrønland og høre om, hvordan man undersøger de urgamle klipper.
Læs historierne og se Viden Om programmet: Det tidligste vand
http://dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Arkiv/Det+tidligste+vand/124105.htm

De ældste sten - det ældste liv


Artikel i Geologi Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi021_01.htm

Læs mere om Vandets Dag (World Water Day) her

: http://www.worldwaterdy.org/page/107