Rapport om CO 2 lagring ved Kalundborg

08-03-2007

Ny rapport indikerer, at den såkaldte Havnsø struktur ved Kalundborg kan være velegnet til CO
2
lagring både geologisk set og logistisk. Rapporten foreslår yderligere undersøgelser.

GEUS har i dag udgivet en rapport, der vurderer mulighederne for at lagre CO2 i undergrunden ved Kalundborg. Rapporten beskriver de geologiske og tekniske muligheder for lagring af CO2 fra Asnæsværket og Statoils raffinaderi. Nordøst for Kalundborg finder man dybtliggende sandlag i den såkaldte Havnsø struktur, der ligger tæt på de to CO2 kilder.

Rapporten indikerer, at Havnsø strukturen nok er et af de mest velegnede steder i Danmark at lagre CO2 og måske endda et af de bedste steder i Europa. Og den anbefaler en række tiltag, som bør iværksættes, inden man endelig kan tage stilling til om strukturen er egnet som lager for CO2.

Vurderingen er foretaget under det europæiske forskningsprojekt CO2STORE, der kigger på mulighederne for lagring af CO2 på en række udvalgte lokaliteter i Europa.

Læs rapporten med udvidet resumé:
Kalundborg case study, a feasibility study of CO2 storage in onshore saline aguifers. CO2STORE.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse rapport 2007/3, 79 sider.
www.geus.dk/program-areas/energy/denmark/co2/co2store-dk.htm

Kontaktperson:
Niels Peter Christensen
Tlf. 38 14 21 53
e-mail: npc@geus.dk