Bestil en forsker fra GEUS under Forskningens Døgn, 25-28. april 2007

14-03-2007

Hvis du har et publikum på mindst ti personer, har GEUS en forsker, der vil fortælle spændende historier for dem. Vi har emner om alt fra salt til vand og fra det arktiske grønland til det tropiske Jylland.

'Bestil en Forsker' er et tilbud i forbindelse med Forskningens Døgn, hvor du har mulighed for at bestille en forsker til at komme ud og fortælle en af de mange spændende historier fra videnskabens verden. Alle, der kan samle et voksent publikum på min. 10 personer, kan bestille en forsker til at komme på besøg og fortælle i perioden onsdag den 25. - lørdag den 28. april 2007 i anledning af Forskningens Døgn.

Forskere fra GEUS tilbyder 9 foredrag under Forskningens Døgn. Du kan bestille forskerne og få oplysninger om, hvor i landet de rykker ud og hvornår på hjemmesiden for Forskningens Døgn: www.forskningensdoegn.dk

Sidste frist for at bestille en forsker er tirsdag den 10. april 2007.

Ni foredrag fra GEUS under Forskningens Døgn 2007

Smelter isen i Polhavet?
Temperaturen i Arktis er inden for de sidste årtier steget med alarmerende hast, og samtidig er isen i Polhavet reduceret betydeligt. Spørgsmålet er, om isen helt vil forsvinde i løbet af en overskuelig fremtid? Ved Seniorforsker, lic.scient. Naja Mikkelsen, GEUS. Booking nr.: 20.

Må jeg be' om et glas vand, tak!
Vi danskere er et priviligeret folk. Vi åbner for den kolde hane, og ud kommer rent, friskt og drikkeklart vand. Men hvor kommer vandet egentlig fra? Hvad sker der med det, når det forlader vores afløb? Og hvordan ser fremtiden ud? Foredraget beskriver det danske drikkevands historie, og fortæller bl.a. hvordan vandets kvalitet bliver kontrolleret og overvåget. Der bliver også tid til en kort gennemgang af Danmarks geologi og vandets kredsløb. Ved Geolog Lisbeth Flindt Jørgensen, GEUS. Booking nr.: 22.

Grundvandet er levende!
Vand er grundlaget for al liv på jorden! Tag med på en rejse gennem tid og rum og besøg mørke og kolde grundvandsmagasiner, der huser fantastiske og spændende dyr. Alene i Europa findes der mere end 6.000 arter af grundvandsdyr, der er endt i en darwinistisk blindgyde. Kom og se, hvordan de ser ud! Ved Geolog Walter Brüsch, GEUS. Booking nr.: 25.

Det subtropiske Jylland
For flere millioner år siden løb en kæmpe flod tværs gennem Jylland. Deltaet fra floden kan vi stadig se i dag som et sandlag i Jyllands undergrund. Men dengang, 23 til 15 millioner år før nu, så Jylland helt anderledes ud end i dag. Der havde vi subtropisk klima i Danmark, og på land voksede en tæt vegetation af bl.a. kæmpefyr, sumpcypres og vin. Ved Seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen, GEUS. Booking nr.: 37.

Læsøsalt - Nordens første storindustri
På Læsø er der fundet ca. 1.700 ruiner af små saltfabrikker. De var i funktion fra 1100-tallet til 1750. Råstoffet er grundvand med en saltkoncentration på 5-6 gange havets. En rekonstruktion af et saltsyderi tiltrækker 50.000 besøgende hvert år, og er et lysende eksempel på tværfaglighed: Arkæologi, geologi, teknik, formidling og produktion. Ved Statsgeolog, adj. professor, lic. scient Jens Morten Hansen, GEUS. Booking nr.: 54.

Jagten på Indlandsisens grønne energi
De imponerende smeltevandsfloder på Indlandsisen i Grønland kan drive vandkraftværker. Forskerne har brugt radarbølger, dynamit, farvestoffer og varmt vand til at finde ud af, hvordan vandet strømmer under den tykke is. Hør om forskernes videnskabelige udfordringer og om deres liv og virke på en helt speciel arbejdsplads. Ved Informationschef, glaciolog Henrik Højmark Thomsen, GEUS. Booking nr.: 88.

Pak-is, helikoptere og sprængstof
En iskold cocktail til at udvide Grønlands grænser mod nord. I foråret 2006 var vi et hold på 35 danskere og canadiere på koldt feltarbejde nord for Grønland og Ellesmere Island. Vi indsamlede refraktionsseismiske data, hvor lyd fra store sprængninger under havisen bruges til at kortlægge seismiske hastigheder i undergrunden ned til en dybde på ca. 50 km. Om grænsen kan udvides (og potentielt omfatte Nordpolen) afhænger af om Lomonosov Ryggen, en undersøisk ryg i det Arktiske Ocean, er en naturlig forlængelse af det grønlandske landterritorium. Ved Seniorforsker Trine Dahl-Jensen, GEUS. Booking nr.: 149.

Smykkesten og ædelmetaller - Grønlands rigdom
Metalliske råstoffer og mineraler har været udnyttet i Grønland i mere end 200 år. I dag findes to produktive miner. Men fremtiden byder på flere. Der er stor interesse fra internationale mineselskaber, specielt efter ædelmetaller og smykkesten. Hør et foredrag om metalliske råstoffer og mineraler i Grønland - før, nu og i fremtiden. Ved Seniorforsker Henrik Stendal, GEUS. Booking nr.: 150.

Når jorden skælver
Jorden er spil-levende! Langt nede under vores fødder arbejder stærke naturkræfter, som bl.a. er skyld i jordskælv. Men er jordskælv kun af det onde? Nej, de er faktisk helt nødvendige for, at der kan leve mennesker på jorden. Hør de gode historier om jordskælv og pladetektonik. Ved Seniorforsker Tine B. Larsen, GEUS. Booking nr.: 169.