Landskabets udvikling i Danmark - Geoviden nr. 1, 2007

02-05-2007

Det danske landskab er afvekslende af natur og formet igennem mio. af år. Men siden landbrugets ankomst for 6.000 år siden er stadig mere af landet blevet et kulturlandskab.

Det populærvidenskabelige blad Geoviden nr. 1, 2007 er nu på gaden. Det fortæller om den stadige forandring af de danske landskaber og naturbetingelser som følge af klima og menneskets indgriben. Læs om landskabets udvikling siden den seneste istids afslutning, det foranderlige vadehav, den naturlige og menneskepåvirkede udvikling af jordbunden og udviklingen af byerne som det seneste element i vores landskaber.

Indhold:
- Fra natur- til kulturlandskab
- Vadehavet
- Den dynamiske jordbund
- Bylandskabet

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave:
Landskabets udvikling i Danmark. Geoviden - Geologi og Geografi nr. 1, 2007.
geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html