Et stort velkommen til den nye direktør

02-05-2007

GEUS har fået ny direktør. Johnny Fredericia overtager posten efter at have været vicedirektør i ni år. Det blev fejret 1. marts ved en reception på Danmarks Geocenter i København.

Der var fyldt op i den store kantine i Geocenter København, da GEUS' nye direktør Johnny Fredericia i fredags havde inviteret til reception for at markere sin tiltrædelse.

Det er en erfaren geolog og leder, der blev fejret og mange repræsentanter fra ministerier, styrelser, erhvervsliv, brancheorganisationer og forskningsverdenen var mødt frem.

Miljøminister Connie Hedegaard bød Johnny Fredericia velkommen og udtrykte stor tilfredshed med, at han nu havde ansvaret for ledelsen og den videre udvikling af GEUS.

Johnny Fredericia kommer fra GEUS, hvor han siden 1998 har været vicedirektør, og før da var han i otte år statsgeolog med ansvar for ledelsen af Kvartær- og Maringeologisk afdeling. Han er uddannet geolog fra Københavns Universitet og har en Ph.d. grad i hydrogeologi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Johnny Fredericia har haft et meget bredt virke, der udover hans forskningskarriere også omfatter forsknings- og netværkssamarbejder med erhvervslivet.

Det var en glad ny direktør der takkede for fremmøde og ord inden han afsluttede talerækken med et slag for sin nye institution og faget geologi:

- Som direktør for GEUS ser jeg det som min fornemmeste og vigtigste opgave at gøre GEUS og geologien gældende i samfundet. Geologien har enorm samfundsmæssig og samfundsøkonomisk betydning - og derfor er det ikke kun fordi at vi geologer er fascineret af faget - at vi brænder for det. Jeg tænder når geologisk viden kommer i brug, det være sig når drikkevandet skal beskyttes, broer og metroer skal bygges, vi finder olie, guld og diamanter eller Indlandsisen skal overvåges og muligheden for at deponere CO2 i undergrunden skal undersøges i bestræbelserne på at forstå klimaet og imødegå eller tilpasse os forandringerne - eller hvem ejer Nordpolen.

Læs portræt interview med Johnny Fredericia fra Miljøministeriets personaleblad Miljø-intern.
Den pragmatiske geolog. Miljø-intern nr. 4, april 2007 (pdf-fil ~300kb)

Miljøminister Connie Hedegaard bød Johnny Fredericia velkommen som ny direktør for GEUS.

Der blev snakket og udvekslet erfaringer, blandt de mange fremmødte ved tiltrædelsesreceptionen for GEUS' nye direktør Johnny Fredericia.

Den nye direktørs datter Pil Møntegaard Fredericia og hans kone Lisbeth Møntegaard lyttede opmærksomt til Connie Hedegaards tale sammen med departementchefen for Miljøministeriet Erik Jacobsen.