Klima og havmiljø de seneste 10.000 år - togt ved Grønlands vestkyst

05-07-2007

Et internationalt forskerhold har indsamlet sedimentkerner langs vestkysten af Grønland. Disse data kan give en bedre forståelse af sammenhængen mellem afsmeltningen af Grønlands Indlandsis, ændringer i oceanet og den nordatlantiske klimaudvikling.

Maringeologer fra GEUS har i den sidste måned haft travlt med at indsamle data om fortidens klima langs Grønlands vestkyst. Fra det tyske havforskningsskib "Maria S. Merian" har forskere fra 8 nationer arbejdet i døgndrift med at indsamle dybe sedimentkerner fra havbunden, der kan fortælle om fortidens klima. Disse data indsamles for bedre at kunne forstå de igangværende klimaændringer og for at underbygge computer modeller, der skal forudsige fremtidens klimaudvikling. Kendskabet til de grønlandske farvande er yderst sparsom, og togtet vil derfor også bidrage til at øge kendskabet til beskaffenhed og dybdeforhold i fjordene og farvandet ud for Vestgrønlands kyst mellem Nuuk og Uummannaq.

Havet omkring Grønland spiller en central rolle i dannelsen af de globale havstrømme, der sørger for fordeling af varmen på kloden. Under togtet er der indsamlet mange 10 m lange sedimentkerner, som rummer information om udviklingen af klima og havmiljø de seneste 10.000 år. Skibet har endvidere udført en detaljeret kortlægning af havbunden i de undersøgte områder, hvilke bl.a. kan være af stor betydning for skibsfarten i de sparsomt kortlagte grønlandske kystfarvande.

Under arbejdet i Disko Bugt fik skibet den 24. juni besøg af EU Kommissions formand J. Barroso, Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Landsstyreformand Hans Enoksen i forbindelse med deres ophold i Ilulissat. Under deres 4 timer lange ophold på skibet blev gæsterne introduceret til skibets forskningsaktiviteter, og de fik et indblik i forskernes undersøgelser af de fortidige og igangværende klimaændringer.

Efter afslutningen af togtet forestår en omfattende bearbejdning af de indsamlede sedimentkerner. Forskerne regner med, at disse data kan give en bedre forståelse af sammenhængen mellem afsmeltningen af Grønlands Indlandsis, ændringer i oceanet og den nordatlantiske klimaudvikling.

Togtet er et bidrag til Det Internationale Polar År (IPY), der blev officielt igangsat den 1. marts 2007. Formålet med IPY er at rette en massiv forskningsindsats mod polarområderne fra 2007 til 2009. Forskningen skal bl.a. give et detaljeret billede af de igangværende globale klimaændringer, som især er markante i de arktiske områder.

Antoon Kuijpers og Naja Mikkelsen

To glade maringeologer fra GEUS - Antoon Kuijpers og Naja Mikkelsen efter en succesfuld fangst af sedimentprøver fra havbunden.

sedimentprøver fra havbunden

Udstyr til udtagning af sedimentprøver fra havbunden på vej op fra havets dyb.

Maria S. Merian

Det tyske havforskningsskib "Maria S. Merian" på togt blandt isfjeldene i Vestgrønland. Det Internationale Polarår (IPY) blev skudt i gang i marts.