GEUS har åbnet en ny Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus

10-01-2007

GEUS nye afdeling for grundvandskortlægning skal fokusere på miljøcentrenes grundvandskortlægning. Medarbejderne stammer primært fra amternes grundvandskontorer.

Afdeling for Grundvandskortlægning består af 14 medarbejdere med statsgeolog Richard Thomsen som afdelingsleder. Medarbejderne er hovedsagelig geologer fra amternes grundvandskontorer, men der er også tilført faglig arbejdskraft fra GEUS i København.

Med oprettelsen af den nye afdeling sættes fokus på den grundvandskortlægning som Miljøministeriets nye Miljøcentre skal gennemføre. Det bliver afdelingens hovedopgave at rådgive og vejlede de syv Miljøcentre, indgå i tværgående samarbejde og opsamle den viden der bliver skabt, bl.a. i de databaser, der anvendes af Miljøcentrene og GEUS i kortlægningsarbejdet.

Afdelingen skal udvikle og implementere standarder og metoder for den gebyrfinansierede grundvandskortlægning og bistå Miljøcentrene med at opstille geologiske og hydrogeologiske modeller som grundlag for løsning af gebyrfinansierede kortlægnings- og planlægningsopgaver.

Samtidig overtager afdelingen projektledelsen af GEUS arbejde med grundvandsovervågning, og ansvaret for den årlige rapportering af grundvandsovervågningens resultater.

Afdeling for Grundvandskortlægning er fuldt integreret som en faglig afdeling i GEUS og kontakt sker gennem GEUS' telefon 3814 2000, post Øster Voldgade 10, 1350 København K og e-post geus@geus.dk eller ved direkte henvendelse.
Afdeling for Grundvandskortlægning er beliggende i den tidligere Århus Amtsgård, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, sammen med bl.a. Miljøcenter Århus.
GEUS har hermed 10 faglige forsknings- og udviklingsafdelinger.

Personalet