Danmarks Geologipris 2006 er uddelt - ny erkendelse om oliens hjemsteder

25-02-2007

Årets geologipris går til Søren Bom Nielsen fra Geologisk Institut i Århus for hans beskrivelse af, hvordan fx Nordsøbassinet bevæger sig som følge af aktivitet langs kontinentplader langt derfra.

Danmarks Geologipris 2006 blev lørdag d. 24. februar tildelt lektor Søren Bom Nielsen fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans forskning, der beskriver hvordan et sedimentbassin, som fx Nordsøbassinet bevæger sig, som følge af aktivitet langs kontinentplader langt derfra.

Ved hjælp af matematiske computermodeller har Søren Bom Nielsen påvist en hævning af sedimentbassiner på et tidspunkt, hvor man normalt ikke vil forvente det. Det teoretiske arbejde er senere blevet understøttet af geologiske observationer fra det danske og hollandske Nordsøområde og flere sedimentbassiner i Polen, Tyskland, Holland og England.

Resultaterne blev i foråret 2005 publiceret i tidsskriftet Nature. Afhandlingen forklarer, hvordan sedimentbassiner på de indre dele af den europæiske kontinentplade blev hævet i Paleocæn tid for ca. 60 millioner år siden, selv om pladen på dette tidspunkt ikke blev presset sammen af aktivitet langs pladegrænsen.

Forskningen giver ny indsigt i, hvordan sedimentbassiner udvikler sig. Det har betydning for blandt andet olie/gas efterforskningen. Kulbrinterne findes i disse bassiner, og det er vigtigt for geologerne at vide, hvordan sedimentlagene har bevæget sig, når de leder efter olie.

Prisen blev overrakt af vicedirektør Kai Sørensen fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter København.

- Du har igennem din karriere ved Geologisk Institut i Aarhus fastholdt en fokusering på den udfordring det er at konvertere komplekse og støjfyldte data til fysisk enklere forklaringer. I de senere år har din hovedindsats været numerisk modellering af de bevægelser i sedimentære bassiner og deres omgivelser, der finder sted fjernt fra aktive pladegrænser, som fx Nordsøbassinet. Det er en proces, der har haft afgørende betydning for Danmark som olieproducerende nation, sagde Kai Sørensen ved overrækkelsen af prisen.

Reference til artikel i Nature:
Nielsen, S. B., Thomsen, E., Hansen, D. L. & Clausen, O. R. 2005: Plate-wide stress relaxation explains European Paleocene basin inversions. Nature 435, n. 7039, p. 195-198.

Populærvidenskabelig artikel om emnet:
Kontinentale spændinger - matematiske modeller leverer ny viden. GeologiskNyt 4/05

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologiske Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside: 2dgf.dk
eller hos foreningens formand Peter Frykman, tlf.: 38 14 24 39, e-mail: pfr@geus.dk

Prismodtageren kan kontaktes på:
Lektor Søren Bom Nielsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet
Tlf.: 89 42 94 52, e-mail: sbn@geo.au.dk
Hjemmeside: www.geo.au.dk/english/people/vip/sbn/index.html

Med prisen på 25.000 kr. fulgte et satellitbillede

Med prisen på 25.000 kr. fulgte et satellitbillede. Kai Sørensen forklarer, at billedet er fra området ved Danmark Fjord i Nordøstgrønland, hvor Søren Bom Nielsen også har studeret udviklingen af sedimentbassiner.

Der blev klappet håndfast fra de mange fremmødte ved årsmødet i Dansk Geologisk Forening, da Danmarks Geologipris blev overrakt til Søren Bom Nielsen

Der blev klappet håndfast fra de mange fremmødte ved årsmødet i Dansk Geologisk Forening, da Danmarks Geologipris blev overrakt til Søren Bom Nielsen.

Vicedirektør Kai Sørensen GEUS overrækker Danmarks Geologipris 2006 til lektor Søren Bom Nielsen

Vicedirektør Kai Sørensen fra GEUS overrækker Danmarks Geologipris 2006 til lektor Søren Bom Nielsen fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet (til højre).

Det var en glad Søren Bom Nielsen, der modtog Danmarks Geologipris 2006

Det var en glad Søren Bom Nielsen, der modtog Danmarks Geologipris 2006.