38 GeoSites i Danmark er udpeget

22-02-2007

Danmark har udpeget 38 GeoSites, der rummer en unik dokumentation af jordens og landskabets dannelse. Samlet set dokumenterer lokaliteterne de væsentligste processer, der har formet Danmark.

GeoSites er områder af international betydning, der på en enestående videnskabelig måde dokumenterer de geologiske processer og miljøer, der har skabt jorden. De er vores fælles naturhistoriske arv. I Danmark er der nu udpeget 38 internationale GeoSites, der hver især rummer en unik dokumentation af jordens og landskabets dannelse.

De danske GeoSites omfatter lokaliteter som Stevns Klint, Fakse Kalkbrud, Møns Klint, Hanklit, Lønstrup Klint, Skagen Odde, Gram Lergrav og Åmosen.

Samlet dokumenterer de 38 lokaliteter vigtige geologiske forhold som fx bratte ændringer i miljøet, velbevarede fossiler, specielle mineraler, isens påvirkning af landet, klare spor af fortidens klima og dannelsen af specielle kystformer.

Formålet med at udpege GeoSites er at skabe en øget opmærksomhed på unikke geologiske værdier, og medvirke til at disse områder bliver beskyttet og plejet.

Initiativet til udpegningen er kommet fra den Internationale Union af Geologiske Videnskaber (IUGS) og er sat i værk af den tilknyttede europæiske interesseorganisation ProGEO gennem Nationalkomiteen for Geologi og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

Beskrivelser på engelsk af de 38 danske GeoSites kan ses på hjemmesiden geosites.dk

Over hele Europa arbejdes der i øjeblikket på at udpege GeoSites, og med udpegningen af de 38 lokaliteter er Danmark langt fremme i den europæiske proces. Der vil således gå et stykke tid inden der foreligger en samlet europæisk oversigt.

Oplysninger om de europæiske arbejde ses på ProGEO hjemmesiden http://www.progeo.se/

I arbejdet med udvælgelse af danske GeoSites er der taget udgangspunkt i forslag på åbne møder i Dansk Geologisk Forening og det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Et væsentligt grundlag for beskrivelsen af GeoSites har været de ca. 200 Nationale Geologiske Interesseområder, som er omtalt i bogserien Geologisk Set, udgivet af Skov og Naturstyrelsen og Geografforlaget. Her ud over har også specialister fra universiteterne bidraget med en del beskrivelser.

Kontakt:
Erik Nygaard, GEUS
Tlf: 38 14 29 20
E-mail: eny@geus.dk