To nye vicedirektører ved GEUS

18-12-2007

I begyndelsen af 2008 tiltræder Flemming Getreuer Christiansen og Bjørn Kaare Jensen hver sin stilling som vicedirektør ved GEUS.

Flemming Getreuer Christiansen
Den 54-årige Flemming Getreuer Christiansen kommer fra GEUS, hvor han siden 1992 først har været statsgeolog og chef for den oliegeologiske afdeling ved det daværende Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) og senere chef for stratigrafisk afdeling ved GEUS. Han er uddannet geolog fra Aarhus Universitet, hvor han også var stipendiat.

Igennem mange år har Flemming Getreuer Christiansen haft ansvaret for det oliegeologiske arbejde i Grønland for GEUS og samarbejdet med myndighederne. Han har tilbragt mange somre i felten i Grønland og har også et stort kendskab til den internationale olieindustri. I de seneste år har arbejdet med afgrænsning af kontinentalsoklen omkring Grønland og Færøerne været en del af hans ansvarsområde.

Han tiltræder stillingen som vicedirektør ved GEUS den 1. januar 2008 med ansvar for koordinering af arbejdet inden for energiråstoffer og mineralske råstoffer.

Bjørn Kaare Jensen
Den 56-årige Bjørn Kaare Jensen kommer fra en stilling som international chef for Orbicon. Han er uddannet mikrobiolog fra Københavns Universitet med en stor erfaring indenfor jord- og grundvandsområdet.

Tidligere har han arbejdet 10 år som forsker på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har derefter været forskningschef for Vandkvalitetsinstituttet (VKI) og senere Dansk Hydraulisk Institut (DHI) i 12 år og har i en del af perioden indgået i VKIs direktion. Bjørn Kaare Jensen har deltaget i udviklingen af virksomheder inden for vandområdet, og i 2004-2006 arbejdede han med opbygningen af miljøområdet i Deloitte. Han har deltaget forsknings- og ledelsesmæssigt i mange internationale projekter og deltaget i EUs forskningskomité- og evalueringsarbejde bl.a. som chairman i Marie Curie-programmet.

Bjørn Kaare Jensen tiltræder stillingen som vicedirektør ved GEUS den 1. februar 2008 med ansvar for koordinering af arbejdet inden for vandressourcer og natur og klima.

Yderligere oplysninger:
Direktør Johnny Fredericia, GEUS
Tlf: 38 14 21 30
E-mail: jfr@geus.dk

Flemming Getreuer Christiansen

Flemming Getreuer Christiansen

Bjørn Kaare Jensen

Bjørn Kaare Jensen