Ny bestyrelse for GEUS

18-12-2007

GEUS har fået en ny bestyrelse, som skal sidde frem til 31. december 2008. Per Buch Andreasen er genudpeget som formand for bestyrelsens ni medlemmer.

Regeringen har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) frem til 31. december 2008.

Overlæge, dr. med. Per Buch Andreasen er genudpeget som formand. Han har bred indsigt i forskningsspørgsmål og har i mange år været aktiv i forskellige forskningspolitiske fora. Udover det sundhedsvidenskabelige har han indsigt i områderne energi- og miljøforskning.

En ny lov om GEUS trådte i kraft 6. juni i år. Den nye bestyrelse repræsenterer de interesser loven foreskriver og medlemmerne har erfaring fra bestyrelsesarbejdet i GEUS.

Den nye bestyrelse for GEUS ser sådan ud:

Formand:
Overlæge, dr. med. Per Buch Andreasen

Medlemmer:
Direktør Jørn Skov Nielsen, Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre
Professor Dorthe Dahl- Jensen, Niels Bohr-Instituttet, Københavns Universitet
Professor Minik Rosing, Geologisk Museum
Professor Anette Reenberg, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Professor, Institutleder Lars Stemmerik, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Direktør, professor Roy Gabrielsen, Department of Geoscience, Oslo
Natur og Miljøchef Dorte Olsen, Guldborgsund Kommune
Professor, Institutleder John Korstgård, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Journalleder Uli Heyden, GEUS. Medarbejderrepræsentant
Seniorforsker Martin Sønderholm, GEUS. Medarbejderrepræsentant.

Tilforordnede medlemmer:
Vicedirektør Helle Pilsgaard, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet
Vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, Klima- og Energiministeriet

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand overlæge, dr. med. Per Buch Andreasen
Tlf.: 26 83 05 20
E-mail:pba@dadlnet.dk