Kort over værdifulde geologiske områder i Danmark

04-12-2007

Danmarks knap 500 værdifulde geologiske områder bliver samlet på et digitalt kort, hvorfra man kan hente beskrivelser af stederne. Det er alle områder, der fortæller en historie om, hvordan Danmark blev til.

By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med GEUS samlet alle værdifulde geologiske områder i Danmark på et digitalt kort med tilhørende beskrivelser. Kortet er først og fremmest til brug for kommuner og regioner i deres planlægning og arbejde med at sikre og beskytte geologisk interessante områder i det åbne land, men det vil også være til glæde for alle geologiinteresserede mennesker. Kortet færdiggøres region for region og forventes færdigt ultimo 2007. Region Midtjylland ligger nu klar.

Et landskab har geologisk værdi, når det fortæller historier om, hvordan Danmark blev til. Møns Klint fortæller om dengang, Danmark var kridthav beboet af hajer og blæksprutter. Jyske Ås fortæller om dengang, isen under istiden strakte sig fra Vendsyssel over Kattegat til Nordsjælland, for at nævne to af de knap 500 områder, som bedst illustrerer Danmarks ældste historie.

De værdifulde geologiske områder er fordelt ujævnt over landet. Det skyldes, at nogle egne har en kompleks geologisk historie, der stadig kan aflæses i landskabet, mens andre egne har en mere overskuelig oprindelse. Som eksempel kan nævnes de udstrakte vestjyske hedesletter, hvor alderen 'kun' tælles i tusinder år i modsætning til Bornholms mosaik af små områder, hvis alder spænder over mere end en milliard år.

På kortet findes både små punktområder og store landskaber. Til punktområderne hører fx Hollerup Kiselgurgrav vest for Randers, hvor man finder lag fra hele Eem Mellemistid og de ældste sikre spor efter mennesker. Til de store landskaber hører fx Faldborgdalen og Skalsådalen, der er vigtige brikker i Gudenåens historie.

Værdifulde geologiske områder i Danmark
www.geus.dk/digital_data_maps/vigtige_geologiske_omr-dk.htm

Kontakt:
Seniorforsker Merete Binderup, GEUS
Tlf: 38 14 29 15
E-mail: mb@geus.dk

Den majestætiske Møns Klint fortæller om dengang Danmark var kridthav beboet af hajer og blæksprutter.