Nye kort over Nord- og Nordøstgrønland - 10 gange Danmarks areal på papir

07-08-2007

Nogle af Jordens mest utilgængelige områder er kommet på papir. Nordgrønlands ødemarker og Nordøstgrønlands barske fjelde kan nu studeres på trykte landkort, der netop er udgivet af GEUS.

De 53 nye kortblade i skalaen 1:250.000 dækker området fra det vestlige Nordgrønland nær Qaanaaq over det nordligste Grønland ved Kap Morris Jesup og hele vejen syd over til Scoresby Sund i det centrale Østgrønland.

De nye topografiske kort dækker land- og gletscherområder omkring 10 gange Danmarks areal og indeholder oplysninger om kystlinier, søer, elve og højdekurver for hver 100 meter. Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) har tidligere udgivet topografiske kort i 1:250.000 for andre dele af Grønland og med de nye kort er næsten hele landet nu dækket af kortblade i denne skala. Både design og inddelingen af de nye kortblade følger KMS´s tidligere produktion.

Den moderne geodætiske opmåling af Nord- og Nordøstgrønland blev påbegyndt af KMS i 1970erne og på samme tidspunkt havde GEUS et stort behov for detaljerede topografiske kort fra området i forbindelse med den geologiske kortlægning. GEUS startede udtegningen af kort i 1978 ud fra flyfoto, der blev optaget af KMS i perioden fra 1978-87. Arbejdet foregik sideløbende med den geologiske kortlægning af Nord- og Nordøstgrønland, der hovedsageligt fandt sted fra starten af 1980erne til slutningen af 1990erne.

Trykningen af de 53 nye kortblade er finansieret af Aage V. Jensens Fonde og senere på året udgiver GEUS de tilsvarende geologiske kort i skalaen 1:250.000.

Både de topografiske og geologiske data kan søges frem på et interaktivt kort på GEUS´ hjemmeside:
arcims.mim.dk/website/GEUS/Greenland/Geo_Neg

De nye trykte topografiske kort kan købes hos GEUS.

Yderligere oplysninger:
Willy Weng, GEUS
Tlf: 38 14 22 60
E-mail: ww@geus.dk

Inddeling og dækning af topografiske kort 1:250.000.