Stor tilfredshed med international forskningsevaluering

05-09-2006

Ny rapport dokumenterer, at GEUS leverer forskning af høj kvalitet - især på klimaområdet - og at forskningen har stor samfundsmæssig betydning. Rapporten giver også 38 anbefalinger til det fremtidige arbejde.

GEUS har afsluttet en international evaluering af institutionens forskning indenfor programområdet Miljø og Natur. Evalueringen foreligger i en rapport udarbejdet af et internationalt panel, der er udpeget af Det Strategiske Forskningsråd.

GEUS' bestyrelse udtrykker stor tilfredshed med evalueringen, der dokumenterer, at institutionens forskning har et højt kvalitetsniveau og lever op til den internationale standard. Rapporten indeholder, udover en række generelle vurderinger, 38 specifikke anbefalinger, der giver et godt grundlag for det videre arbejde.

Rapporten peger på en række områder - ikke mindst klimaområdet, hvor GEUS' forskning nationalt og internationalt har stor betydning for forståelsen af klimaændringer og deres effekter. Desuden vurderer panelet, at områdets forskningsemner er meget relevante for samfundet, og at de opfylder GEUS' forpligtigelse til strategisk forskning og institutionens evne til at levere rådgivning, der kan anvendes.

Læs baggrund og evalueringsrapport

Kontakt:
Statsgeolog Peter Gravesen, GEUS
Tlf.: 38 14 29 29
E-mail: pg@geus.dk