GEUS i det danske forskningslandskab. - svar til VTU fra GEUS' bestyrelsesformand

18-09-2006

Videnskabsministeren har bedt GEUS om at overveje en fremtidig placering af GEUS i den danske forskning. GEUS anbefaler Geocenter Danmark-modellen, der støttes af både Københavns Universitet og Aarhus Universitet

Videnskabsminister Helge Sander har i brev af 22. juni 2006 bedt GEUS' bestyrelsesformand om i sommerens løb at vurdere tre forskellige modeller for en fremtidig indplacering af GEUS i det danske forskningslandskab.

De tre modeller er:

  • Geocenter Danmark modellen, som foreslået af GEUS, med deltagelse af Aarhus Universitet og Københavns Universitet
  • Integration af GEUS i Københavns Universitet
  • Integration af GEUS i Aarhus Universitet


I løbet af sommeren har der været gennemført drøftelser mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet og GEUS, og der har været afholdt et møde mellem de implicerede og Videnskabsministeriet.

De tre institutioner peger enstemmigt på Geocenter Danmark modellen som det scenarium, der bedst bidrager til regeringens faglige mål med integration mellem universitetsforskning og sektorforskning på det geologiske område. Modellen indebærer dannelsen af et nationalt Geocenter, hvor der indgås et forpligtende samarbejde mellem tre selvstændige institutioner, nemlig GEUS og de to universiteter KU og AU, der uddanner geologer, om forskning, uddannelse, rådgivning og innovation.

Læs GEUS' svar til Videnskabsminister Helge Sander


Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Martin Ghisler
Tlf: 38 14 21 04
E-mail: mg@geus.dk