Nyt forskningscenter CREAM, VKR Centre of Excellence

10-10-2006

Et nyt center skal udpege de faktorer, som begrænser mikroorganismernes nedbrydning af fremmedstoffer i jordbunden. På sigt kan det give en bedre vurdering af jordens kvalitet og mere viden om jordrensning.

Et nyt forskningscenter med navnet CREAM (Center for Environmental and Agricultural Microbiology) åbnes den 11. oktober 2006.

Det overordnede mål for centret er at udpege de faktorer, som begrænser mikroorganismernes nedbrydning af fremmedstoffer i jordbunden.

CREAM - VKR Centre of Excellence er etableret for en 5-årig periode gennem finansiel støtte fra Villum Kann Rasmussen Fonden og med supplerende støtte fra værtsinstitutionen KVL og partnerinstitutionerne DTU, DFU og GEUS

Centrets forskning skal i første omgang skabe ny naturvidenskabelig viden om de faktorer, der i mindste skala bestemmer fremmedstoffers skæbne i jordbunden. Et centralt og langtrækkende perspektiv for forskningen er, at den ny viden kan bidrage til bedre vurderinger af 'jordkvalitet', herunder jordbundens omsætningspotentiale.

Centrets resultater kan endvidere danne basis for nye strategier inden for jordbunds- og grundvandsbeskyttelse – bl.a. for praktisk jordrensning.

Et betydeligt antal forskerstillinger (post-doc) og -uddannelser (ph.d.) er knyttet til CREAM, og nye forskningssamarbejder med udveksling af fælles aktiviteter vil blive etableret med en række førende internationale laboratorier.