Højteknologifonden - To nye bevillinger til GEUS

02-10-2006

GEUS deltager i to projekter, som er støttet af Højteknologifonden. Det ene handler om nanopartiklers muligheder i fremtidens cement, og det andet handler om CO2 injektion i Nordsøens oliefelter.

GEUS er med i to ud af 13 forskningsprojekter som Højteknologifonden sætter i gang mellem virksomheder og landets forskningsinstitutioner. Alle projekterne kombinerer forskningsfaglige og forretningsmæssige udfordringer og har potentiale til at skabe nye vækstindustrier, fremgår det af en pressemeddelelse fra Højteknologifonden.

De to projekter som GEUS deltager i er:

Fremtidens cement - nye byggematerialer

I dette projekt forskes i nye funktionelle nanopartikler, som kan udnyttes til at fremstille helt nye cementtyper og byggematerialer. Cement fremstilles i dag i en proces, hvor råvarerne opvarmes til meget høje temperaturer. Målet er at øge produktionskapaciteten, samtidig med at såvel energiforbruget som udledningen af CO2 reduceres kraftigt. Projektet har derfor stort miljømæssigt og økonomisk potentiale, da cement er en industri i stærk global vækst.

Projektet partnere er Aalborg Portland Group, iNANO, Interdisciplinary Nanoscience Center ved Århus og Aalborg Universitet samt GEUS.

GEUS bidrager i projektet med en enestående viden inden for lagsilikatmineraler i nanostørrelse, og institutionen har ekspertise til at udvikle nanopartikler, der kan forbedre nanostrukturen og egenskaberne af cement.

Kontakt:
Statsgeolog Peter Gravesen
Tlf: 38 14 29 29

Olien op af jorden og CO 2 ned i jorden. Mere olieindvinding - med en klimavenlig metode

Projektet skal undersøge mulighederne for at pumpe CO2 fra kraftværker ned i oliereservoirerne i Nordsøen. CO2 fortynder olien og får den til at flyde lettere mod produktionsbrønde. På denne måde kan man øge olie-indvindingseffektiviteten samtidig med at CO2 opmagasineres i undergrunden. Det løser to centrale problemstillinger på én gang. Dels nedbringelse af CO2 udslippet til atmosfæren og dels en forøget olieindvinding fra de eksisterende felter.

Projektets partnere er DONG E&P A/S, DONG Energy Generation, DTU - Institut for Kemiteknik, DTU - Miljø og ressourcer, GEO og GEUS.

GEUS bidrager i projektet med mange års erfaring i undersøgelse af reservoirbjergarter i oliefelter ud fra borekerner, og forskningen vil omfatte laboratorieundersøgelser af borekerner for at forudsige, hvordan et oliefelt vil reagere på nedpumpning af CO2.

Kontakt:
Seniorforsker Dan Torben Olsen
Tlf: 38 14 24 33

Læs pressemeddelelse og beskrivelse af de nye projekter hos Højteknologifonden
http://www.hoejteknologifonden.dk/index.php?id=21&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=9&tx_ttnews[backPid]=42