Grønlands råstoffer på museum

11-10-2006

Ivittuut har fået et mine- og mineralmuseum i en af bygningerne fra det forladte kryolitbrud. Museet er det første med fokus på Grønlands mineralråstoffer og det har haft stor interesse fra starten.

Efter et par måneders levetid, har der vist sig stor interesse for det nye Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Det blev åbnet for publikum 15. august 2006. Der er tale om det første museum i Grønland, hvor Grønlands råstofhistorie og mineraludforskning er i fokus. Museet er placeret i den tidligere mineby Ivittuut i Sydgrønland. Lokalerne findes i en af bygningerne fra tiden, hvor kryolit blev brudt i minen.

Mineralet kryolit anvendtes i forbindelse med udsmeltning af aluminium og hele verdens produktion indtil 1987 er hentet fra minen i Ivittuut. Minen i Grønland har været i gang fra 1854 til 1987, og der er i denne periode hentet 3,7 millioner tons malm op fra det åbne brud. Minen lukkede i 1987, da alle malmreserver var opbrugt.

Kryolit i Ivittuut findes i forbindelse med en granit-intrusion. Kryolit er et sjældent mineral, der på stedet optræder sammen med en række nært beslægtede mineraler (hvoraf seks kun kendes herfra) og mange andre, i alt ca. 100 forskellige mineraler.

Ivittuut kommune står bag museet, som er etableret sammen med Grønlands Stenklub, med assistance fra GEUS og Geologisk Museum i København. Museet har bl.a. en udstilling, der belyser Grønlands minedriftshistorie og en samling af de fleste af stedets kendte mineraler.


Museumsplakaten og et kig fra udstillingssalen, der bla. har en 3D-model af minebyen anno 1938.

Kontaktperson: Seniorgeolog Karsten Secher, kse@geus.dk