GeoCase - nyt undervisningsmateriale til gymnasier

Publiceret 14-11-2006

Nu får gymnasierne adgang til nyt online undervisningsmateriale. GeoCase er et nyt tværfagligt og eksperimentelt undervisningsmateriale, som indtil i dag er udviklet til emnerne grundvand, klima, oliegeologi og pladetektonik.

geocaseGeoCase er et nyt tværfagligt og eksperimentelt undervisningsmateriale til gymnasieskolen udviklet af Geologisk Institut, Københavns Universitet med bidrag fra sin partner i Geocenter København: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).
Foreløbigt er der udarbejdet materiale til undervisning i:

  • Grundvand
  • Klima
  • Oliegeologi
  • Pladetektonik og Vulkanisme

Undervisningsmateriale kan umiddelbart bruges i den naturfaglige undervisning i gymnasiet.
Besøg hjemmesiden på adressen geocase.dk - har kan du også stille spørgsmål og debattere i et forum