Vandressourcer - Nyt nummer af bladet Geoviden

30-03-2006

Vandressourcen i Senegal er begrænset, så Senegal-flodens vand skal reguleres af hensyn til samfundets behov og forudsiges af hensyn til flodens dæmninger. En ny hydrologisk model for floden er baseres på bl.a. satellitbilleder.

Det populærvidenskabelige blad Geoviden nr. 1/2006 er nu på gaden og fortæller om udnyttelse af vand i store flodbassiner. Bladet sætter fokus på vandressourcerne i et af Afrikas store flodbassiner, hvor Senegal-floden løber. Området ligger på kanten af det tørre Sahel-bælte, hvor adgangen til vand er begrænset. Befolkningen har både brug for vand til det livsvigtige landbrug og til produktion af energi fra vandkraft. En optimal forvaltning af de sparsomme vandressourcer er nødvendig, hvis de forskellige interesser skal tilgodeses. I bladet præsenteres problemstillingerne, og du kan læse om, hvordan man kan forbedre forvaltningen af vandet ved hjælp af moderne analyse-værktøjer i form af hydrologiske modeller og satellitbilleder.

Overskrifter

  • Vandressourcer i Vestafrika
  • Senegal flodbassinet
  • Landbruget i Senegal flodbassinet
  • Forvaltning af vandressourcer
  • Analyse-værktøjer - Hydrologiske modeller
  • Satellitdata som input til hydrologiske modeller
  • Jordobservation til vurdering af hydrologiske modeller
  • Overvågning af oversvømmelser

Faktabokse

  • Brug af satellitdata
  • Vegetationsindeks (NDVI)

Geoviden henvender sig til undervisere i geologi og geografi og til andre interesserede i naturen og menneskers udnyttelse af Jorden. Geoviden udgives af Geocenter København, der omfatter Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og de tre institutioner ved København Universitet: Geologisk Institut, Geografisk Institut og Geologisk Museum.

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave:

Vandressourcer - Udnyttelse af vand i store flodbassiner
Geoviden - geologi og geografi nr. 1, 2006.
geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html