Planlagt vedligeholdelse af netværk - www.geus.dk afbrydes nogle timer lørdag den 1/4-2006

29-03-2006

Netværksarbejdet vil bevirke, at internetforbindelsen vil være ude af drift lørdag den 1/4 fra kl ca. 8 til først på eftermiddagen
Dette glælder følgende:

  • Skov- og Naturstyrelsen (SNS)
  • Miljøstyrelsen (MST)
  • Center for Koncernforvaltning (CFK)
  • Miljøministeriets Departement (MIM)
  • Klagenævnene (XKN)
  • Institut for Miljøvurdering (IMV)
  • dele af Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS)
  • Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
  • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

Yderligere oplysninger:
CFK - Informatik, cfk@kms.dk