Besøg af stor isbryder i København - før kæmpen i august drager op i Polhavet

12-05-2006

Som en del af Danmarks og Grønlands krav på havbund i polarhavet sejler isbryderen Oden der op til august efter et kort besøg i København. Togtet er primært rettet imod Lomonosov ryggen nord for Grønland.

Den 16. maj lægger den svenske polarisbryder Oden til kaj ved Langelinie i København. Den stærke isbryder skal i august og september på togt i Polhavet nord for Grønland, hvor det blandt andet skal fungere som platform for indsamling af data til det danske Kontinentalsokkelprojekt.

Nord for Grønland er projektet i gang med at indsamle data, der skal dokumentere om Danmark og Grønland kan gøre krav på havbunden og eventuelle ressourcer ud over 200 sømil. Undersøgelserne vil omfatte målinger af havdybden, tyngdefeltet og en kortlægning af geologien under havbunden ved hjælp af seismiske målinger.

Det er De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS), der åbner op for udvidelser. Ifølge konventionens artikel 76 har kyststater mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømil, hvis havbundens dybdeforhold og geologi opfylder en række kriterier.

Den undersøiske Lomonosov Ryg er specielt interessant i denne sammenhæng. Den strækker sig ud i Polhavet nord for Ellesmere Island og Grønland og her har både Danmark og Canada mulighed for at gøre krav på udvidelse. De to lande arbejder sammen om at indsamle de nødvendige data fra dette utilgængelige område. Sidste år blev ryggen undersøgt fra havisen under den vellykkede dansk/canadiske ekspedition Lorita-1, og i år financierer canadierne en del af det seismiske program under togtet med Oden.

Togtet har fået navnet LOMROG 2007 (Lomonosov Ridge off Greenland) og det gennemføres i et samarbejde med forskellige svenske og canadiske institutioner, der blandet skal undersøge klimahistorien og oceanografien i Polhavet, som et led i det Internationale Polarår.

Læs mere om LOMROG 2007
a76.dk/expeditions/lomrog2007/index.html

Læs presseinvitation: Svensk og dansk tronfølgerbesøg på forskningsskib inden polartogt. Fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
videnskabsministeriet.dk/site/forside/nyheder/pressemeddelelser/2007/presseinvitation-svensk-og-dansk-tronfoelgerbesoeg-paa-forsk

Læs om den dansk/canadiske ekspedition Lorita-1 i 2006
http://a76.dk/expeditions/lorita-1/index.html

Isbryderen Oden

Den svenske isbryder Oden
Længde: 108 m
Maskinkraft: 24.500 HK
Isbrydningsevne: 1,9 m jævn is ved 3 knob