10 års geologisk samarbejde mellem Vietnam og Danmark - opbygning af olieekspertise i Vietnam

30-05-2006

Olie og gas er vigtigt for den vietnamesiske stat, og gennem de sidste ti år har GEUS støttet landets arbejde med at opbygge ekspertise inden for området. GEUS startede med at vurdere potentialet i landets Song Hong-bassin.

I år er det 10-års jubilæum for det geovidenskabelige samarbejde mellem Vietnam og Danmark, der har til formål at opbygge olie og gas ekspertise i Vietnam. Olie og gas er en vigtig sektor for det vietnamesiske samfund. Omkring 20 pct. af statens indtægter stammer fra olie og gas, og mange vietnamesere er beskæftiget i sektoren.

I løbet af de 10 år har Vietnam Petroleum Institute (VPI) og GEUS gennemført flere samarbejdsprogrammer, der skal styrke vietnamesernes mulighed for at vurdere landets olie- og gasressourcer. Forskning, overførsel af teknologi og uddannelse ved VPI og ved GEUS i København er kodeord i projekterne. Træningen af de vietnamesiske forskere foregår gennem løsningen af konkrete forskningsprojekter, der har til formål at forstå den geologiske opbygning af og vurdere mulighederne for at finde olie og gas i udvalgte sedimentære bassiner.

De to første projekter, der blev støttet af Energistyrelsen havde til formål at vurdere olie/gas potentialet i Song Hong bassinet. I løbet af arbejdet blev det hurtigt klart, at der var et stort behov for nyt videnskabeligt i Vietnam og i 1996 blev der gennem en bevilling fra Danida installeret moderne geologiske og geofysiske EDB-arbejdsstationer ved VPI.

Senere fortsatte samarbejdet under et nyt længerevarende program finansieret af Danida´s ENRECA-program, med det formål at styrke vietnamesernes forskning inden for geologisk analyse og modellering af bassiner. I 2001 startede VPI og GEUS fase 1 af et nyt forsknings- og kapacitetsprojekt med fokus på Phu Kanh bassinet med deltagelse også af Geologisk Institut ved Københavns Universitet og Hanoi University of Mining and Geology (HUMG). I løbet af projektet er der overført den nødvendige teknologi til VPI og otte vietnamesiske studenter har afsluttet deres MSc studier ved HUMG efter gennemførelsen af kurser og jobtræning ved Københavns Universitet og GEUS. Endvidere har vietnamesiske og danske forskere præsenteret resultaterne af forskningssamarbejdet på flere internationale konferences og publiceret fælles artikler i internationale tidsskrifter. Endelig er der i løbet af projektet foretaget en 495 meter dyb kerneboring - ENRECA-1 boringen, der har bidraget med værdifulde oplysninger om geologien i området. I kølvandet på på projektets aktiviteter er danske og vietnamesiske forskere blevet inviteret til at deltage i et nyt forskningssamarbejde under det internationale IODP-program, der planlægger offshore forskningsboringer i området.

Fase 1 af projektet blev afsluttet med succes i 2004 med en workshop afholdt i Hanoi, hvor resultater af forskningsprogrammet blev præsenteret for forskere og folk fra olieindustrien, der er aktive i Vietnam. Den lokale projektkoordinator Phung Sy Tai ved VPI udtaler i Danidas Årsberetning 2003:
- Samarbejdet har bestemt affødt nysgerrighed og entusiasme hos vores medarbejdere omkring efterspørgselsdrevet forskningsarbejde på internationalt niveau; forskning, der skal være til gavn for de mennesker, som studierne omfatter. Vi har stadig lang vej igen, men takket være vores deltagelse i ENRECA-projektet føler vi i VPI, at vi allerede er blevet bedre til at tage fremtidens forskningsudfordringer op.

I 2005 gik startskuddet for fase 2 af samarbejdet mellem GEUS og Vietnam Petroleum Institute (VPI) - et projekt, der også finansieres af Danidas ENRECA-program. Projektet fokuserer på oliegeologisk forskning i Malay - Tho Chu Bassinet, med henblik på at forstå den geologiske opbygning af bassinet og vurdere mulighederne for olie/gas. Fase 2 sigter ikke kun på kapacitetsopbygning hos VPI, men vil også styrke samarbejdet med universiteter i Vietnam og Danmark. Med deltagelse af undervisningskræfter fra Geologisk Institut ved Københavns Universitet vil der blive gennemført fælles M.Sc./ph.d.-programmer for yngre forskere og studerende fra VPI, Hanoi University of Mining and Geology og Hanoi University of Science. Programmerne omfatter også introduktion af vietnamesiske lektorer til de moderne undervisningsteknikker, som anvendes på Geologisk Institut i København.

De olie/gas relaterede projekter i Vietnam udveksler erfaringer og data med andre ENRECA-projekter, der er aktive inden for kortlægning af grundvandsmagasiner og administration af vandressourcer under the Danish Water Sector Programme Support i landet.

Nyt regionalt initiativ indenfor kapacitetsopbygning

2005 blev også starten på et nyt regionalt projekt inden for kapacitetsopbygning og energiressourcer i Øst- og Sydøstasien. Med midler fra Danida startede projektet: Institutional Capacity Building in CCOP Countries Phase 1.

Projektets langsigtede mål er at styrke kapaciteten i de offentlige olie/gas institutioner i CCOP regionen (Co-ordinating Committe for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia), så de bliver bedre til at vurdere landenes olie- og gasressourcer. Formålet med projektet er at få en bedre forståelse af den regionale geologiske opbygning og olie/gas potentialet af udvalgte områder i regionen. Endvidere vil projektet, igennem videnskabeligt samarbejde, fremme en regional forståelse mellem landene, der kan virke som et værktøj til forebyggelse af konflikter i regionen og bidrage til fælles økonomisk udvikling og integration på regional skala.

Projektet, der har en varighed på tre år, omfatter geologiske studier på tværs af landegrænserne i Vietnam, Kina, Indonesien Malaysia og Filippinerne, men forskere fra alle CCOP-landene er inviteret til at deltage i projektets workshops og kurser. Kapacitetsopbygningen vil forgå i et samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder samt danske eksperter.

Læs artiklen: GEUS i Vietnam
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning96/aab96s82-89.htm

Læs artiklen: Petroleum potential of sedimentary basins in Vietnam: long term geoscientific co-operation with Vietnam Petroleum Institute.
http://www.geus.dk/publications/bull/nr4/nr4_p97-100-dk.htm

Kontakt:
Ioannis Abatzis, GEUS
Tlf: 38 14 25 16
E-mail: ia@geus.dk