Systematisk overvågning af Indlandsisen

23-06-2006

Det er usikkert, hvor hurtigt indlandsisen på Grønland smelter som følge af klimaændringerne. Derfor vil GEUS i de kommende år fokusere ekstra på, hvad der sker langs kanten af indlandsisen.

Miljøministeriet igangsætter nu en systematisk overvågning af Indlandsisen. Der har længe hersket stor usikkerhed om, hvor hurtigt Indlandsisen på Grønland smelter, men nye studier tyder på, at afsmeltningen og kælvingen af isbjerge er steget markant de sidste år. Den nye overvågning, der ledes af GEUS, vil først og fremmest fokuserer på, hvad der sker langs kanten af Indlandsisen.

Læs pressemeddelelse fra Miljøministeriet