Beredskab mod olieforurening i Kenya

21-06-2006

En stor del af olietransporten fra Den Persiske Golf går forbi naturområderne langs Kenyas kyst. Et nyt projekt skal vurdere kystens sårbarhed, så myndighederne i Kenya kan prioritere sit arbejde under en forurening.

Kenyas kyst er en perlerække af naturområder med koralrev, sandstrande, mangroveskove og forevne klippekyster. En stor del af transporten af olie til Europa og USA fra Den Persiske Golf foregår langs Kenyas kyster, og et olieudslip fra et af de store tankskibe kan have store konsekvenser for miljø og erhvervslivet ved kysterne. Et dansk-kenyansk projekt KenSea har udarbejdet et miljøatlas, der vurderer kysternes sårbarhed over for olieforurening, så myndighederne kan prioritere deres beredskab mod en eventuel forurening. Atlasset omfatter en rapport og 16 kort over hele landets kyststrækning, der viser følsomheden af kysterne, og angiver, hvor man først skal sætte ind, hvis uheldet er ude. I vurderingen af kysterne indgår såvel de forskellige kysttyper og dyrelivet som menneskelige aktiviteter i form af turisme og fiskeri. Projektet er udformet i samarbejde med brugerne og de mennesker, der kan blive berørt af en forurening, og arbejdet har således omfattet kontakt til lokale skippere, kystfiskere samt frivillige og statslige organisationer. KenSea-projektet ledes af GEUS og har deltagelse af firmaerne GeoQuest og AquaSim samt Danmarks Miljøundersøgelser og organisationen DEPHA fra Kenya. Projektet finansieres af Danida via United Nations Development Programme (UNDP).

Se kortene og læs rapporten: KenSea. Environmental Sensitivity Atlas for Coastal Area of Kenya.
http://www.geus.dk/program-areas/nature-environment/international/reports/kensea/index-dk.htm

Læs den populærvidenskabelige artikel: Koralrev kommer før turiststrandene
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_7_05_p10-13-dk.htm

Kontakt:
John Tychsen, GEUS
Tlf: 38 14 21 52
E-mail: jt@geus.dk