Årsberetning 2005 - Viden om Jorden vi lever af

20-06-2006

Årsberetningen for 2005 har som tema, at geologi er den videnskab, der skaffer os nye råstoffer. Derfor har årsberetningen både fokus på sådanne emner og på GEUSs arbejde med dem.

Det er titlen på Årsberetning 2005 fra GEUS. Titlen understreger, at den geologiske forskning er en vigtig nøgle til, at vi til stadighed kan finde energi, råstoffer og rent drikkevand og forvalte ressourcerne fornuftigt.

Læs om vores aktiviteter:
- Kernefelter i GEUS forskning
- Databanker og formidling
- Vandressourcer
- Energiråstoffer
- Mineralske råstoffer
- Natur og Miljø
- Året i glimt
- GEUS derude
- Nøgletal
- Organisation

Viden om Jorden vi lever af - Årsberetning 2005

Mere detaljerede oplysninger om GEUS' økonomiske forhold og faglige resultater findes i Årsrapport for regnskabsåret 2005 og GEUS´ virksomhed i 2005 - Faglige resultater.
http://www.geus.dk/geus-general/geus-facts/index-fact-dk.htm

Yderligere oplysninger om GEUS' virksomhed kan fås hos informationschef Henrik Højmark Thomsen, telefon 38 14 21 02 og e-mail: hht@geus.dk