Forårstravlhed i det Arktiske Ocean

16-01-2006

Til april drager ekspeditionen LORITA-1 til Polhavet for at undersøge, om Lomonosov ryggen under havets overflade er en naturlig forlængelse af den grønlandske og canadiske shelf.

I begyndelsen af april 2006 går startskuddet for et dansk-canadisk samarbejdsprojekt i det Arktiske Ocean nord for Grønland og Canada. Begge lande har ratificeret FN's Havretskonvention, der åbner op for, at kyststater har mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømil. Det forudsætter, at havbundens dybdeforhold og geologi opfylder en række betingelser, som er beskrevet i konventionens artikel 76.

I løbet af seks uger skal forskerne indsamle refraktionsseismiske, havdybde- og tyngdefeltsdata over den undersøiske Lomonosov Ryg, der strækker sig ud i det Arktiske Ocean nord for Ellesmere Island og Grønland.

Det foregår under projektet LORITA-1 projektet (Lomonosov Ridge Test of Appurtenance expedition - Phase 1), hvor forskerne indleder undersøgelserne af om den undersøiske bjergryg er en naturlig forlængelse af det canadisk-grønlandske fastland. Forskerne kommer til at arbejde under vanskelige betingelser med temperaturer ned til minus 40 grader og et havisdække, der hele tiden bevæger sig.

Læs mere om LORITA-1 på kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: a76.dk/expeditions/lorita-1/index.html