CO 2 -projekt, GeoCapacity

07-02-2006

GEUS er vært for det første af en række internationale møder, som skal kortlægge potentialet for CO₂-lagring i Europa. Projektet hedder EU-GeoCapacity, og på sigt skal det give erfaringer til lande uden for EU.

GEUS er i dagene 8. og 9. februar 2006 vært for det første møde i projektet EU-GeoCapacity med deltagelse af forskere fra 22 europæiske lande og Kina.

Projektet er finansieret af EU-6FP (EU's 6. rammeprogram for forskning og udvikling) og har til formål at kortlægge potentialet for geologisk lagring af CO2 i Europa. De indhentede erfaringer skal senere udbredes til andre lande, herunder Kina.

Projektet bygger på samarbejde mellem Øst og Vest til løsning af de globale klimaudfordringer.

Flere oplysninger kan fås hos projektkoordinator Niels Peter Christensen; tlf 3814 2153; e-post: npc@geus.dk eller på projektets hjemmeside.

Læs mere på GEUS' hjemmeside om CO2-lagring og klima.