Kvalitetskontrol af geofysisk projekt i Ghana

18-04-2006

Ghana skal atter leve op til sit gamle navn Guldkysten, så EU støtter en udvikling af landets mineindustri. GEUS står for den praktiske gennemførelse af en del af arbejdet.

EU har besluttet at støtte udviklingen af mineralsektoren i Ghana. Sektoren er et vigtigt erhverv i landet og tidligere kaldtes Ghana for "Guldkysten", da en væsentlig del af landets indkomst kom fra guldminedrift. Og den dag i dag udgør mineralske råstoffer ca. 38% af landets eksport. Sidste år kom en række projekter i internationalt udbud fra EU´s Mining Sector Support Programme (MSSP) under European Development Fund.

I december 2005 underskrev GEUS kontrakt om et af projekterne i den europæiske hjælpepakke, og projektet er nu kommet godt i gang. Arbejdet drejer sig om kvalitetskontrol af geofysiske data fra Volta og Keta bassinerne i Ghana. I løbet af de kommende år skal der indsamles forskellige geofysiske data fra disse områder som et led en større evaluering af det økonomiske mineralpotentiale. Frem til 2008 skal GEUS kvalitetssikre aeromagnetiske, radiometriske og elektromagnetiske data, der indsamles af det geofysiske firma Furgro Airborne Geophysics, og i samarbejde med Danmarks Rumcenter gennemføres et tilsvarende arbejde for tyngdedata. Arbejdet vil også omfatte oplæring af medarbejdere ved Geological Survey Department (GSD) i kvalitetssikring af geofysiske data og undervisning i de bagved liggende teorier.

Kontakt: Projektleder Leif Thorning, GEUS
Tlf.: 38 14 22 22
E-mail lth@geus.dk

One of the Fugro aircraft used in Ghana for the aeromagnetic/radiometric survey

Et af Fugro flyene, der bruges til den aeromagnetiske og radiometriske kortlægning i Ghana. Det indsatte billede viser GEUS´ hovedkontakt ved Geological Survey Department (GSD) i Ghana, Samuel Amedofu, der er chef for den Geofysiske Division ved GSD.