Integration af sektorforskningsinstitutioner og universiteter - hvad med GEUS?

04-04-2006

I forbindelse med regeringens ønske om at reducere antallet af sektorforskningsinstitutioner foreslår GEUS at man etablerer et Geocenter Danmark som et konsortium mellem GEUS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Regeringen har lagt op til, at antallet af universiteter og sektorforskningsinstitutioner reduceres, så der blive færre men større forskningsinstitutioner, som kan stå stærkt i et internationalt perspektiv. Regeringen har indkaldt interessetilkendegivelser, bl.a. fra GEUS.

GEUS' bestyrelsesformand har med brev af 3. april fremsendt forslag om at styrke det nationale samarbejde om geovidenskabelig forskning, uddannelse, formidling og innovation ved etablering af et "Geocenter Danmark" som en konsortiedannelse mellem GEUS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. GEUS foreslås videreført som en selvstændig institution på linie med andre landes "Geological Surveys" med samfundsmæssige vigtige forskningsopgaver vedr. vandressourcer, energiressourcer, mineralske råstoffer, kontinentalsokkelundersøgelser samt naturbeskyttelse og den hertil hørende myndighedsrådgivning og sikring af nationens geovidenskabelige data, herunder fortrolige industridata. En sådan konstruktion vil skabe yderligere synergieffekter mellem de to universiteter, der uddanner geologer, og den anvendte forskning på GEUS - Danmarks største arbejdsplads for geologer, geofysikere og geokemikere. Der lægges i indstillingen særlig vægt på GEUS' centrale rolle i forhold til Grønland vedr. udvikling af råstofsektoren til et bærende erhverv og dermed muliggøre større økonomisk uafhængighed af Danmark.

Læs mere her:

Bilag 1 Statut for Geocenter København (pdf-fil)
Bilag 2 Oversigt over GEUS' bidrag til uddannelsesaktiviteter i 2005 (pdf-fil)
Bilag 3 Bekendtgørelse af vedtægt for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (pdf-fil)
Bilag 4 GEUS' rolle som national "Geological Survey" (pdf-fil)
Bilag 5 Brev fra Landsstyreformand Hans Enoksen til Statsministeren (23. januar 2006) (pdf-fil)
Bilag 6 Oversigt over de europæiske Geologiske Undersøgelser (pdf-fil)
Bilag 7 Statsministerens svar til Landsstyreformand Hans Enoksen (28. marts 2006) (pdf-fil)

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Martin Ghisler
Tlf: 38 14 21 04
E-mail: mg@geus.dk