NYT: Satellitten styrtet ned – Ny europæisk satellit skal studere Indlandsisen

10-10-2005

Den nye satellit CryoSat styrtede ned nord for Grønland kort efter opsendelsen den 8. oktober. Satellitten skulle udelukkende studere is, så styrtet er et alvorligt slag imod forskningen på området.

Satellitten CryoSat styrtede ned i et område nord for Grønland kort efter opsendelsen den 8. oktober. Årsagen var problemer med løfteraketten.

"Styrtet er ikke et tilbageskridt for forskerne" skriver Ritzau.

"Det stopper derimod de fremskridt, som man havde forventet, der kom med CryoSat," siger Carl Egede Bøggild fra GEUS til Ritzau og fortsætter:

"CryoSat kunne måle højder i isen, som andre satellitter ikke kan. Og det kunne have givet os et mere detaljeret indblik af den globale opvarmning."

Den 8. oktober 2005 opsender den europæiske rumfartsorganisation ESA satellitten CryoSat, der er Europas første satellit, som udelukkende skal bruges til at studere is. CryoSat observationer skal hjælpe forskerne med at finde ud af, om Jordens is er ved at smelte på grund af den globale opvarmning. Indlandsisens samspil med klimaet er vigtig at få styr på under et varmere klima. De store ismasser, der dækker over 70 procent af Grønland har potentiale for både at skabe stigninger i havniveauet og ændringer af Golfstrømmen under et varmere klima.

GEUS arbejder med at opbygge og udvikle automatiske stationer, der kan måle isafsmeltningen og isens bevægelse. I øjeblikket foregår der således målinger fra ni stationer placeret på Indlandsisen i Vest- og Østgrønland. Målingerne fra jordoverfladen indgår som kontrolmålinger for de kommende data fra CryoSat. Arbejdet foregår under projektet ICEMON, der er en del af de internationale bestræbelser på at kunne forklare, hvordan Indlandsisen reagerer på klimaændringer.

Læs mere om CryoSat og Indlandsisen på www.rummet.dk/4a3000c

Kontakt:
Seniorforsker Carl Egede Bøggild
Tlf: 38 14 27 94
E-mail: ceb@geus.dk