Tilbud om geodata fra Nordsøen - ny udbudsrunde af olie- og gastilladelser i Nordsøen

18-05-2005

Den 6. udbudsrunde af arealer til efterforskning og indvinding af olie i Nordsøen er netop annonceret. GEUS sælger geodata til interesserede virksomheder.

Transport- og energiministeren har annonceret den 6. udbudsrunde af arealer til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen. Yderligere information på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk

En lang række geodata fra Nordsøen er tilgængelige fra GEUS

I forbindelse med den 6. udbudsrunde er følgende specielle datasamling tilgængelig fra GEUS:
Composite logs fra 100 udvalgte boringer fra Nordsøen. Produktet består af 1 CD-Rom med skannede billeder (TIFF-filer) af composite log fra hver af de 100 boringer. Pris: 50 000 kr. (eksklusiv moms)

Se listen med de 100 udvalgte boringer
Se kort med de 100 udvalgte boringer

Hvis du ønsker at købe produktet i andre versioner findes der følgende valgmuligheder:

  • 100 papirkopier. Pris: 100 000 kr. (eksklusiv moms)
  • 100 skannede Composite logs på CD-Rom samt 100 papir kopier. Pris: 125 000 kr. (eksklusiv moms)
  • Skannede billeder - Composite log fra en boring. Pris: 5 000 kr. (eksklusiv moms)
  • Papirkopi af composite log fra en boring. Pris: 10 000 kr. (eksklusiv moms)


Øvrige tilgængelige data fra GEUS