Jupiter på Internettet er udvidet med 149.000 grundvandsprøver med i alt 3.132.000 grundvandskemiske analyseresultater

13-06-2005

Grundvandsrapporterne fra Jupiter-databasen indeholder nu også data for grundvandets kemi. Der er kommet yderligere halvanden tusind grundvandsprøver med over tre millioner analyser i databasen.

Jupiter på Internettet er nu udvidet til også at indeholde oplysninger om grundvandskemi. Nederst på borerapporten er der tilføjet en sektion med grundvandskemi.
Hvis der er taget grundvandsprøver, vil der nederst på borerapporten være en liste, over de vandprøver der er udtaget. Klikkes på en prøve, åbnes en analyseblanket med alle de parametre prøven er analyseret for. Klikkes der her på et af stofferne åbnes et vindue med en tidsserie, der viser udviklingen for dette stof.
Se eksempel: DGU arkiv nr.: 39.301A, Hornum Vandværk