Geologerne har nu planerne klar for sommerens arbejde i Grønland

17-06-2005

GEUSs aktiviteter i år samler sig omkring Nuuk, som huser nogle lovende guldforekomster. Desuden skal indlandsisens afsmeltning og bevægelse følges og sedimenter fra Igaliku Fjord indsamles.

GEUS fremlægger hermed planerne for årets feltarbejde i Grønland i samarbejde med sine partnere i Geocenter København.

En stor del af GEUS' aktiviteter er koncentreret i området omkring Nuuk, hvor der i de seneste år er fundet en række lovende guldforekomster, men der er også klima og miljø undersøgelser på programmet, hvor geologerne vil måle Indlandsisens afsmeltning og bevægelse og undersøge sedimenterne på bunden af Igaliku Fjord i Sydgrønland.

Læs om GEUS feltaktiviteter i Grønland 2005