Årsberetning 2004 - Forskning for velfærd og balance

08-06-2005

Årsberetningen for i år fokuserer på GEUSs tosidede opgave, nemlig både at sikre naturen og samtidig sikre samfundet adgang til de råstoffer, som det behøver.

GEUS har i år valgt titlen "Forskning for velfærd og balance" som overskrift til vores årsberetning. Med denne titel vil vi understrege GEUS´ tosidede opgave: På den ene side at bidrage til øget velfærd i samfundet ved at skaffe viden, så de naturgivne ressourcer - vand, energi og råstoffer - kan udnyttes. På den anden side at drage omsorg for, at denne udnyttelse sker på en miljømæssig skånsom måde, så jordens naturværdier også vil være tilgængelige for kommende generationer.

Læs om vores aktiviteter:

  • Jordskælvsforskning og -overvågning en del af GEUS
  • Databanker og formidling
  • Vandressourcer
  • Energiråstoffer
  • Mineralske råstoffer
  • Natur og Miljø
  • Året i glimt
  • GEUS derude
  • Nøgletal
  • Organisation

Forskning for velfærd og balance Årsberetning 2004

Mere detaljerede oplysninger om GEUS' økonomiske forhold og faglige resultater findes i Årsrapport 2004 og GEUS' virksomhed i 2004 - Faglige resultater.

Yderligere oplysninger om GEUS' virksomhed kan fås hos informationschef Henrik Højmark Thomsen, telefon 38 14 21 02 og e-mail: hht@geus.dk