Udbud om pesticidanalyser

22-12-2005

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) har ved udbudsbekendtgørelse af 22. december 2005 (ID 2005-064457) udbudt pesticidanalyserne i forbindelse med projektet "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand. Udbudsformen er et offentligt EU udbud. Tilbudsgiverne opfordres herved til at afgive et tilbud på udførelsen af tjenesteydelsen i overensstemmelse med specifikationerne i dette udbudsmateriale.