Nyt karbonatitkompleks fundet i det sydlige Vestgrønland

10-08-2005

Karbonatitter er ofte forbundet med værdifulde mineraler, og GEUS har nu fundet en tredje af slagsen i Vestgrønland. Samme sted her geologerne fundet en lamporfyr, som er en af de bjergarter, der kan huse diamanter.

Photo Som led i GEUS' feltarbejde i Nuuk regionen i det sydlige Vestgrønland er der fundet en hidtil ukendt spændende geologisk forekomst. Det drejer sig om et karbonatitkompleks bestående af en kerne af massiv karbonatit omgivet af en zone med intensiv opsprækning, mange små karbonatitårer og kemiske omdannelser. Karbonatitsmelten er trængt ind i Arkæiske bjergarter, og selv om alderen på karbonatitten er ukendt, regnes den for at være langt yngre end disse. Faststående gange og klippestykker af bjergarten lamprofyr blev opdaget i nærheden af karbonatitkomplekset.

Feltarbejdet i området blev udført af GEUS geologerne Agnete Steenfelt og Julie Hollis i perioden fra den 20. til den 30. juli. Det blev fastslået, at karbonatitintrusionen har påvirket et ca. 10 x 8 km² stort område beliggende nær randen af indlandsisen øst for Nuuk (64ºN, 49º45'W). Området blev besøgt fordi analyser af eksisterende geokemiske, mineralogiske og geofysiske data, foretaget før feltarbejdet, havde indikeret en mulig forekomst af karbonatitiske og/eller alkaline bjergarter.

Karbonatitter er vulkanske bjergarter med kemisk sammensætning som karbonater, og de er nogle steder kendt for at rumme økonomisk vigtige mineraler. Tre andre komplekser af lignende størrelse er i forvejen kendt fra Vestgrønland. Lamprofyrer er interessante i forbindelse med diamanteftersøgning. Det økonomiske potentiale af den nye karbonatit er endnu ukendt, men det forventes, at det vil blive undersøgt. GEUS har igangsat undersøgelser af indsamlede prøver med henblik på at bestemme alderen og dannelsen af karbonatitten og lamprofyrerne. Den nye geologiske lokalitet er navngivet Tikiusaaq komplekset, og feltundersøgelserne forventes fortsat næste år.