Nye vandressourcer i Danmark

10-08-2005

Prøvetagningen fra en begravet dal i Vejle Amt har vakt international interesse. Begravede dale er almindelige i Nordsøregionen, og de ser ud til at have godt og velbeskyttet drikkevand.

GEUS leder prøvetagning af en ny 265 m dyb boring udført i en begravet dal i Vejle Amt, hvor der er gode muligheder for at hente nyt uforurenet drikkevand af høj kvalitet. Prøvetagningen, som gennemføres i den sidste uge af august i samarbejde med Vejle amt og Odense Vandselskab as, er en del af EU projektet "BurVal - Ancient groundwater reservoirs in buried valleys - sustainable water resources for the future". Projektet er et samarbejde mellem Danske, Tyske og Hollandske myndigheder og forskningsinstitutioner under EU's regionale program for Nordsø regionen ("Interreg North Sea"). Boringen har vagt stor opmærksomhed også uden for projektgruppen, eksempelvis deltager Amerikanske og Schweisiske forskere i prøvetagning og analyse af grundvandsprøverne. Analyserne skal søge at bestemme hvor gammelt vandet er, hvor god kvaliteten er, og hvor godt det er beskyttet mod forurening.

Kontakt:
Seniorforsker Klaus Hinsby
Hydrologisk Afdeling
GEUS