Pressemøde om kontinentalsokkelprojektet

01-10-2004

På et pressemøde har videnskabsminister Helge Sander i dag præsenteret regeringens forventninger til de Danske og Grønlandske krav på ekstra havområder ud over 200 sømilegrænsen.

Under overskriften "Jagten på Rigets nye grænser" blev der den 1. oktober afholdt pressemøde vedr. kontinentalsokkelprojektet.

Videnskabsminister Helge Sander præsenterede regeringens forventninger til og perspektiverne bag kontinentalsokkelprojektet. Vicedirektør Kai Sørensen fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) orienterede om det samlede projekt, som omfatter tre havområder ved Grønland og to havområder ved Færøerne. Der var frontlinieberetninger fra sommerens feltarbejde - de indledende ekspeditioner med lodskud af vanddybden i Polhavet, målinger med luftkanoner og nedsænkede lytterobotter i op til 2,5 km dybde mv.

Læs mere på kontinentalsokkelprojektets