Miljøviden i verdensklasse? - ny rapport fra Mandag Morgen

27-10-2004

I en ny rapport sætter Mandag Morgen fokus på 90ernes store miljøsatsning - Det Strategiske Miljøforskningsprogram. Rapporten er dels en evaluering og dels en mulighed for at se fremad.

Mandag Morgen - Nyhedernes Tænketank lancerer i dag rapporten "Miljøviden i verdensklasse? - læren fra 90'ernes strategiske miljøforskning". Rapporten præsenterer en helhedsvurdering af forløb og resultater af Det Strategiske Miljøforskningsprogram (SMP). Rapporten retter fokus på fire centrale kvalitetsparametre for en strategisk forskningsindsats: Kvalitet, kommunikation, koordination og kontinuitet. Den er således ikke blot relevant for en retrospektiv vurdering af SMP, men også oplagt inspiration til en kritisk og fremadrettet diskussion af, hvilke krav man kan og bør stille til fremtidige forskningspolitiske dispositioner - ikke mindst til dem, der vil få karakter af større sammenhængende satsninger med et strategisk sigte. Evalueringen af det Strategiske Miljøforskningsprogram er således foretaget med dette underliggende perspektiv: Hvordan skaber man videnmiljøer i verdensklasse?

Link til Mandag Morgen og rapporten:
www.mm.dk/indhold.php?indhold_id=146