Statusrapport for udledning af husspildevand i lokale nedsivningsanlæg

11-11-2004

Indholdet af almindeligt husspildevand er for dårligt kendt, og vi ved for lidt om, hvordan stofferne i dette spildevand bliver nedbrudt. Det er konklusionen i en ny konsulentrapport fra GEUS.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) har udarbejdet en konsulentrapport for Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), der gør status over vores viden om mulige miljøkonsekvenser ved at udlede husspildevand i lokale nedsivningsanlæg.

Rapporten konkluderer, at vi ikke har en tilstrækkelig viden om, hvad husspildevandet indeholder, og hvordan miljøfremmede stoffer bliver omsat og transporteret i og omkring nedsivningsanlæg.

Rapporten:
Afklaringsprojekt om nedsivning af husspildevand Dansk Vand- og Spildevandsforenings forsknings- og udredningsprojekt nr. 1 kan læses på DANVA's hjemmeside

Nøgleord: Nonylphenol LAS Kationiske detergenter Phenoler Chlorphenoler Hexylcinnamic aldehyd Triclosan Blødgørere Fosfortriestre Aromatiske kulbrinter Toluen PAH Lægemidler hormonstoffer nedsivning virus