Ny rapport om klimaændringer i Arktis

11-11-2004

En rapport fra Arktisk Råd fortæller om klimaændringernes effekt på Antarktis. Den fastslår, at områder, hvorfra der sker afsmeltning, er vokset med 16 % over en periode på 23 år.

Arktisk Råd har offentliggjort den såkaldte ACIA rapport 'Impact of a warming Arctic' om klimaændringerne i Arktis. Rapporten er tilgængelig på www.acia.uaf.edu
I pressen har der verseret oplysninger om at Indlandsisen er reduceret med 16%, men som det fremgår af rapporten står der: 'The area of the Greenland Ice Sheet that experiences some melting has increased about 16% from 1979 to 2002'. Ifølge rapporten er det således arealet hvor der sker smeltning der er forøget med 16% og ikke selve isen, der er reduceret med 16%.

GEUS har i mange år bidraget til forskning i indlandsisens afsmeltning. Yderligere oplysninger kan findes på www.icemon.dk