Økonomisk potentiale af grønstensbælterne i Nuuk regionen, Vestgrønland

11-03-2004

Grønstensbælterne i Nuuk regionen på Grønland ligner tilsvarende formationer andre steder i verden, så de kan have malm af guld og nikkel. GEUS har lavet en rapport om området.

GEUS har sat fokus på mineraler i Nuuk regionen i Vestgrønland, hvor mulighederne for at finde brydeværdige forekomster af guld er gode. Her finder man flere arkæiske grønstensbælter, der ligner tilsvarende bjergartsformationer med store fund af guld og nikkel i andre dele af verden. Det fremgår af en omfattende rapport fra GEUS, der opsummerer de kendte mineraliseringer og den geologiske udvikling af Nuuk området sammen med en præsentation og fortolkning af de eksisterende geofysiske og geokemiske data. Rapporten indeholder tillige en DVD med mange rapporter over mineselskabernes tidligere aktiviteter i området og en stor mængde ekstra geofysiske og geokemiske data samt geologiske feltkort fra GEUS´ arkiver. Rapporten er udarbejdet på initiativ af Råstofdirektoratet med henblik på at tiltrække mineindustrien til området.

Rapporten inklusiv DVD kan købes hos GEUS (geus@geus.dk). Pris: 700 kr. eksklusiv forsendelse.

P.W.U. Appel, A.A. Garde, M.S. Jørgensen, E. Moberg, T.M. Rasmussen, F. Schøth & A. Stenfelt 2003:
Preliminary evaluation of the economic potential of the greenstone belt in the Nuuk region. General geology and evaluation of compiled geophysical, geochemical and ore geological data.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2003/94, 147 pp. (1 DVD included)

Seniorforsker Peter W.U. Appel
GEUS
Telefon38 14 22 14