128 diamanter fundet i prøver fra tre steder i Vestgrønland

07-03-2004

En undersøgelse har resulteret i fund af 128 diamanter fra tre kimberlitiske forekomster i ManiitsoqKangerlussuaq området i Vestgrønland. Den største diamant måler 0,74 x 0,63 x 0,54 mm.

Kombinerede bjergartsprøver på 10001060 kg fra tre forekomster er blevet laboratorieundersøgt for diamantindhold af det canadiske laboratorium SGS Lakefield Research Ltd. Diamantundersøgelsen er gengivet i oversigt i tabellen nedenfor.

Diamant størrelsesfraktion (µm)

Antal diamanter
Forekomst 1

Antal diamanter
Forekomst 2

Antal diamanter
Forekomst 3

-600/+425

5

0

0

-425/+300

9

0

0

-300/+212

14

1

0

-212/+150

38

0

1

-150/+100

59

1

0

Total

125

2

1


Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat (RD) og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) har gennemført prøveindsamlingen i 2003.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres 7. marts 2004 i en 'open file' rapport fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

*Kimberlit er betegnelsen for en bjergart, som er vært for diamanter.

Rapporten kan fås hos GEUS:
S. M. Jensen, K. Secher & T. M. Rasmussen 2004: Diamond content of three kimberlitic occurrences in southern West Greenland. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2004/19, 41 pages.

For yderligere information rettes henvendelse til:
Seniorforsker Sven Monrad Jensen
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
Telefon (direkte): 38 14 22 12
E-mail: smj@geus.dk