Mulige penge fra minedrift til skolegang i Laos

26-05-2004

Laos er på jagt efter nye erhvervsaktiviteter for at skaffe penge til blandt andet flere skoler. GEUS er i landet på vegne af Verdensbanken for at se på mulighederne for øget minedrift.

Situation fra besøget
GEUS har været på mission i Laos på vegne af Verdensbanken for at hjælpe landets regering med at udpege mulige nye erhvervsaktiviteter, der kan skaffe penge til flere skoler i landet. Målet er, at alle børn i Laos går i skole fra 2020. Ifølge Verdensbankens fremtidsvison for finansiering af øget skolegang i landet er minedrift en mulig indtægtskilde for Laos. Under projektet 'Sources of growth in Lao PDR' har GEUS vurderet hvilke større miner man kan forestille sig etableret efter henholdsvis 8 til 10 år og 15 til 20 år. Arbejdet omfattede en opstilling af, hvor mange mennesker der kan ansættes i de mulige miner, samt hvor store indtægter, der vil kunne tilflyde staten i form af skatter, afgifter mv. GEUS har vurderet, at der er mulighed for at starte en guld/kobber mine, en kunstgødningsmine og en safirmine inden for den ønskede tidsperiode.

Arbejdet påpeger tillige nødvendigheden af, at Laos iværksætter en målrettet markedsføring af landets geologiske muligheder for at tiltrække investeringer fra den internationale mineindustri til efterforskning.
- Vores erfaringer, fra det geologiske arbejde i Grønland, viser, at det er vigtigt med en målrettet markedsføring af geologien og betingelserne for at erhverve sig licens til efterforskning, siger seniorforsker Peter Appel fra GEUS, der har været ansvarlig for arbejdet i Laos.
- Mineindustrien vil vide, om der er en attraktiv geologi i landet, og om der findes geologiske data som de kan trække på, inden de investerer store summer i efterforskning. Og det er også vigtigt, at de kender betingelserne for at tegne licenser til efterforskning.

Som det første skud på stammen i markedsføringen har GEUS bistået The Lao PDR Department of Geology and Mines med opbygningen af en hjemmeside, hvor mineselskaber og andre interesserede investorer kan hente geologiske oplysninger om landet samt oplysninger om eksisterende koncessioner og betingelserne for at erhverve licenser.

Kontaktperson:
Peter Appel, GEUS
Tlf: +45 38 14 22 14
E-mail: pa@geus.dk