Mineralske Råstoffer i Vestgrønlands grundfjeld - sammenfatning af råstofpotentialet nu udgivet på DVD

03-05-2004

En stor mængde indsamlede data fra en del af Grønlands vestkyst er samlet på en DVD. Disse data, kort og publikationer skal gøre området mere interessant for minefirmaer.

GEUS har udgivet en sammenfatning og vurdering af tilgængelige geodata fra Vestgrønlands grundfjeld fra 66o til 70o15'N med henblik på at belyse råstofpotentialet. Oplysninger er samlet på en DVD, og fire GEUS rapporter på engelsk beskriver og vurderer data. DVD'en indeholder kort over topografi, geologi, geofysik, geokemi, råstoflicenser, beskrivelser af 160 kendte mineralforekomster, samt lister over publikationer og selskabsrapporter fra området. Sammenfatningen dækker et areal svarende til Jyllands.

Schjøth, F. & Steenfelt, A. (red), 2004: Mineral resources of the Precambrian shield of central West Greenland (66o to 70o15' N). Part 1. Compilation of geoscience data. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2004/16, 45 sider, 1 DVD.