Seismologi - jordskælvsforskning - nu en del af GEUS' aktiviteter

01-07-2004

Jordskælvsforskningen er nu flyttet ind hos geologerne i GEUS. Med forskningsområdet følger en række internationale forpligtelser samt gode muligheder for at koordinere området med resten af GEUSs aktiviteter

Sektorforskningen i seismologi flytter den 1. juli 2004 fra Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) til GEUS. Det er et resultat af den ændrede lov om KMS, der blev vedtaget af Folketinget i april 2004, og i hvilken det fremgår, at KMS ikke længere skal være en sektorforskningsinstitution.

Den seismiske tjeneste for Danmark og Grønland
Flere vigtige samfundsopgaver inden for overvågning og forskning i seismologi skifter hermed adresse.
Den seismiske tjeneste, driver 4 seismografstationer i Danmark og 4 i Grønland plus et antal midlertidige stationer. Tjenesten registrerer store jordskælv rundt omkring i verden, jordrystelser fra atomprøvesprængninger og mindre lokale jordskælv samt rystelser fra trafik og anden menneskeskabt uro i nærheden af instrumenterne. Målingerne indgår i beregningerne af hvor jordskælvene optræder og størrelsen af jordskælvene. Registreringerne for Danmark og Grønland indgår som vigtige data i et stort internationalt netværk af stationer, der overvåger de store jordskælv i verden.

National myndighed under FN
Med seismologien følger også rollen som national myndighed for CTBT traktaten under FN (Comprehensive nuclear Test Ban Treaty), hvor et internationalt net af seismografer og andre geofysiske stationer overvåger, om verdens lande overholder FN-aftalen om forbud mod atomprøvesprængninger. Og herhjemme rådgiver seismologerne myndigheder og virksomheder om jordskælvsrisiko fx i forbindelse med større anlægsopgaver som de store broer over Øresund og Storebælt.

Seismologi og jordens indre
Den seismologiske forskning udgør et vigtigt element i udforskningen af jordens indre og opbygningen af undergrunden i Danmark og Grønland, hvorfra vi i dag henter flere vigtige råstoffer i form af eksempelvis olie og mineraler.

Seismologi og geologi passer som fod i hose
Vi kender alle de frygtelige billeder i TV fra jordskælvskatastrofer rundt omkring i verden, og de viser klart hvorfor jordskælvsforskningen har så stor international bevågenhed. Seismologien passer som fod i hose her i GEUS, hvor vi arbejder med geologisk forskning til nytte for menneskeheden, og den supplerer fint GEUS' mange aktiviteter med at finde råstoffer i Danmark og Grønland, siger statsgeolog Jens Jørgen Møller, der leder Geofysisk Afdeling ved GEUS, hvor seismologien fremover hører til.

Læs mere om seismologi jordskælvsforskning ved GEUS

Yderligere oplysninger:
Statsgeolog Jens Jørgen Møller, GEUS
Telefon: 38 14 25 25
E-mail: jjm@geus.dk