Velbesøgt møde om Grundvandsdirektiv og Vandrammedirektiv

14-01-2004

GEUS har holdt et temamøde forud for høringen for den kommende vejledning til den indledende implementering af vandrammedirektivet. I alt deltog 85 fagfolk i mødet.

Den 8. januar 2004 afholdt GEUS et temamøde om Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet med særlig fokus på grundvand
Vejledningen til den indledende implementering af vandrammedirektivet (basisanalysen) forventes meget snart sendt i høring og i den anledning besluttede GEUS at afholde et TEMA-møde med særlig fokus på basiskarakteriseringen for grundvand, d.v.s. generel og videregående karakterisering af grundvandsforekomster, økonomi og beskyttede områder.
Mødet henvendte sig til specielt til amternes grundvandsafdelinger og folk der arbejder med udveksling mellem grundvand og vandløb. Endvidere deltog repræsentanter fra MST, DMU og GEUS, samt enkelte konsulentfirmaer og private.
I alt deltog ca. 85 mennesker.

Se dagens program.
Download program, udkast til vejledning i basiskarakterisering samt de enkelte oplæg.
temamoede_8_1_2004.zip (ca. 4,5 Mb)

Venlig hilsen
Alex Sonnenborg / Jens Stockmarr
als@geus.dk / sto@geus.dk