Danmarks Geologipris 2003 er uddelt

19-02-2004

I år tilfaldt geologiprisen Jon Ineson og Finn Surlyk for deres arbejde med at redigerer og skrive til bogen: The Jurassic of Denmark and Greenland. Bogen samler 60 millioner år i en 948 sider stor bog.

GEUS uddelte torsdag den 19. februar 2004 Danmarks Geologipris 2003 til seniorforsker Jon R. Ineson fra GEUS og professor Finn Surlyk fra Geologisk Institut, Københavns Universitet. De to geologer fra Geocenter København fik prisen for deres store indsats som redaktører af og medforfattere til bogen: "The Jurassic of Denmark and Greenland", som udkom i november 2003. Bogen omhandler aflejringer fra en enkelt, men meget vigtig tidsperiode i jordens historie, Juraperioden, for 145-205 millioner år siden. Juraperiodens aflejringer er vigtige ud fra såvel økonomiske som akademiske synsvinkler. De har givet ophav til en meget stor del af olien og naturgassen i Nordsøen. Porøse sandstenslag fra juratiden kan også benyttes til at levere varmt vand til kraftvarmeværker (geotermisk energi) eller anvendes til lagre for naturgas eller depoter for kuldioxid. I Nordsøen og det meste af Danmark kendes Juraperiodens aflejringer fra op til 5 km dybe boringer og seismiske undersøgelser, mens de fremtræder i spektakulære klippeformationer langs fjorde og bjergsider i Østgrønland. Her er de grundigt udforsket gennem mange år og regnes for et enestående "feltlaboratorium" for geologer, der vil forstå samme slags aflejringer i Danmarks undergrund og på engelsk og især norsk sokkelområde.

"The Jurassic of Denmark and Greenland" er udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Bogen er på 948 sider og består af 28 videnskabelige artikler. Bogen er rigt illustreret, og kan købes ved henvendelse til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Danmarks Geologipris, der er på 25.000 kr, uddeles efter indstilling fra bestyrelsen i Dansk Geologisk Forening. Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.